Kemal Uzel  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
222-Kışla Yolu
222 - Yagli boya - 1947
45x37 - 5000 YTL