Mehmet Uzel  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
252-Atatürk - Celal Bayar
252 - Duralit Üz.Yağlı Boya - 1960
60x50 - 20000 YTL
253-Fatin Rustu Zorlu
253 - Duralit Üz.Yağlı Boya - 1960
56x46 - 15000 YTL
226-Ali Suuri Efendi
226 - Yagli boya -
60x50 - 25000 YTL
   

Mehmet Uzel

Sivas, 1927)

1953’te GEE Resim-İş Bölümünü bitirdi. Orta öğretim kurumlarında resim öğretmenliği yaptı. İlk kişisel sergisini 1953’te Ankara’da düzenledi. Pitoresk sokak görünümleri ve iç mekan konularına, sıcak bir görsellik ifadesiyle yaklaştığı resimleri, rengin tek başına üstlendiği derinlik imajını vurgulama amacına yöneliktir.

Oduller

1981 Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Resim Yarışması (Mansiyon)
1982 Vakko Resim Yarışması (Mansiyon)
1984 Bolu Valiliği Resim Yarışması (Mansiyon)