Yaşar Yeniçeli  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
135-Peyzaj
135 - Duralit Üz.Yağlı Boya - 1995
19x21 - SATILDI
   

Yaşar Yeniçeli

1931 yılında Samsun'da doğdu. 1954'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinin resim bölümünü bitirdi. Resim çalışmalarının yanı- sıra 1960 yılına değin gazete sanat dergilerinde resim sanatı üze- rine eleştiriler yazdı.1960 Ekiminde Paris'e gitti. Paris kendisi için tümüyle okul oldu.Herhangi bir atölyeye girmedi. Soyut resim çalışmalarına yöneldi. Bu yöneliş, akademik çalışmalarının katı ve formüler etkilerinden sıyrılarak kişiliğini bulmasında önemli ölçüde neden oldu. Yeniceli, son yıllardaki çalışmalarında doğa görünümlerini kendine özgü çizgi ve renk anlayışıyla tuvale aktarırken dingin bir resim öneriyor. Seyirciyi yormayan resminde soyutla figüratif etkiye içiçe, ölçülü bir renk düzeninde kullanıyor.İnsanın iç ve dış yaşantısındaki etkenler ve bu etkenler arasındaki ilintiler sanatçının renk ve biçim anlayışında açıklığa kavuşuyor