Demet Yersel  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
35-
35 - Yagli boya - 1996
45x60 - SATILDI
36-
36 - Yagli boya - 1996
60x50 - SATILDI
   

Demet Yersel

Demet Yersel'in resminde portre ve figür olgusunun iç işleyişi konu edilir. Ressamın dikkati doğadan çok insana çevrilmiştir.
Yersel'in gündelik yaşamın travmatik anılarına duyduğu ilgi, resimlerini belirgin ölçüde anlatımcı kılmaktadır. Kuşkusuz anlatımcı sözcüğü burada öykücülük bağlamında kullanılmıyor. Başı sonu belli bir olay anlatılmaz. Ama anlatılmayanı, eksik bırakılanı duyumsarız. Öykü, tuvalin kendisinde görülmeyişiyle sezdirir kendini.
Sanatçının resimlerinde "içinde yalnız nesnelerin değeri olan yabancılaşmış bir dünyada, güçsüz, kırılgan, hareket etmekten çekinen bireyin yüceltilmesi, herşeyin odağına yerleştirme isteği" hakimdir.
1972 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nden mezun olan sanatçının Garanti Galeri'deki sergisi 20. Kişisel Sergisi oldu.