Salih Zeki  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
106-Boğaz
106 - Duralit Üz.Yağlı Boya - 1989
30x48 - YTL