Kemal Uludağ  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
   

Kemal Uludağ

1966 Yılında Konya’da doğdu.

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını, 1993 yılında ise Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterliğini tamamladı. Yurtiçinde 9 yurtdışında 1 kişisel seramik sergisi açan Kemal ULUDAĞ yurtdışında 4, yurtiçinde ise çok sayıda karma sergiye katılmıştır. Sanatçının yurtiçinde ve yurtdışındaki müzelerde, kamu ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. UNESCO-AIAP Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve Türk Seramik Derneği Üyesi ve de Türk Seramik Derneği Sanat Komisyonu Başkanlığı yapmış olan Uludağ, halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.