Kemal Akdağ  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
211-Emir Sultan Cami
211 - Yıldız Pors.Üz.Seramik - 1975
60x45 - 4000 YTL
212-17.YY İstanbul
212 - Yıldız Pors.Üz.Seramik - 1975
60x45 - 4000 YTL