Hüseyin Bilişik  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
130-Kompozisyon
130 - Yagli boya -
65x70 - SATILDI
134-Kompozisyon
134 - Yagli boya - 1994
70x60 - YTL
C01-
C01 - Tuval uzerine akrilik -
70x80 - SATILDI
   

Hüseyin Bilişik

(İzmir, 1923- 2004)
1943’te İDGSA Resim Bölümünü bitirdi. Sanat örgütlerinde aktif görevler yaptı. 1964-74 yıllarında Türk Ressamlar Cemiyeti, 1967-70 arasında, Güzel Sanatlar Federasyonu başkanlığı görevini sürdürdü. 1975’te Görsel Sanatlar Derneğinin kurulmasında çaba gösterdi.1977-78’de, Ressamlar Derneğinin yönetimini üstlendi.
1967’den itibaren yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen karma sergilere katıldı. 1970-71 yıllarında, Resim-Heykel adlı bir dergi yayımladı.
Hüseyin Bilişik, yöre peyzajının özelliklerinden hareket etmekle beraber, bu peyzajı, resim yüzeyi üzerinde parçalara ayırarak çoğul görüntü imajını güçlendirici bir yönde değerlendirir.

Kisisel Sergiler


04/12/2003 "Kaleidoskop" - Resim ve Heykel Sergisi - A Sanat artgallery
17/04/2003 Hüseyin Bilişik

Oduller


1954 Türkiye Ressamlar Cemiyeti (Resim Dalı İkincilik Ödülü)
1979 Ev-Dekorasyon Dergisi Resim Yarışması (Birincilik Ödülü)
1979 40.DRHS (Başarı Ödülü)
1980 Ev-Dekorasyon Dergisi Res