Gül Çakınberk  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
254-Üzgün Kadın
254 - Akrilik - 1996
80x70 - SATILDI
255-Sırtı Dönük Kadın
255 - Akrilik - 1998
90x90 - SATILDI
257-M.Çakınberk Portre
257 - Akrilik - 1996
35x35 - SATILDI
258-N.Çakınberk Portre
258 - Akrilik - 1996
40x35 - SATILDI