İsmet Çavuşoğlu  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
98-Kadınlar
98 - Yagli boya -
50x70 - 10000 YTL
   

İsmet Çavuşoğlu

(Eskicuma, 1946)

1969’da Sofya Güzel Sanatlar Okulu Resim Bölümünü bitirdi. 1973’te sanatta yeterlik sertifikası, 1983’te ‘’kıdemli resim öğretmeni’’ unvanı, 1985’de Bulgaristan Eğitim ve Kültür Bakanlığı Birincilik Madalyası aldı. Bulgaristan Ressamlar Birliğine üye oldu. 1989’da Türkiye’ye göçmen olarak yerleşti. Bir yıl sonra Mimar Sinan Üniversitesi’ nden Sanatta Yeterlilik diploması aldı. KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümünde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Halen aynı üniversitede öğretim görevlisi olan Çavuşoğlu, periyodik olarak ABD ve Londra’da sanatsal araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Bulgaristan’da ilk sergisini 1984’te, Tirgovişte’de düzenledi. Türkiye’de ise yapıtlarını 1989’da, İstanbul’da (İDGSG) sergiledi. İsmet Çavuşoğlu’nun resimlerinde, renklerin çizgisel ve lekesel uyumlarla birbiri içine geçmiş spontan etkileri önem taşır. Soyutçu bir anlayış ağır basar. Yoğunluk, tekstür ve renk zenginliği, onun resmini belirleyici değerler olarak öne çıkar.