Yücel Dönmez  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
148-Kızılderililer
148 - Yagli boya - 1999
45x60 - SATILDI