Muammer Durmuş  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
77-Kayakçı
77 - Yagli boya - 2003
45x45 - YTL
127-Amsterdamdan
127 - Yagli boya - 2003
35x50 - YTL