Saim Erken  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
188-Duvarda Oturanlar
188 - Yagli boya - 2002
40x40 - SATILDI
224-İskele
224 - Yagli boya - 2002
60x80 - 20000 YTL