Metin Gönül  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
26-Güneş Batarken
26 - Yagli boya - 2001
55x55 - SATILDI
27-Balık Tutan Adam
27 - Yagli boya - 2004
60x50 - SATILDI
28-Balık Tutanlar
28 - Yagli boya - 2003
60x50 - SATILDI
29-Köprüde Balık Tutanlar
29 - Yagli boya - 1998
60x45 - SATILDI
30-Peyzaj
30 - Yagli boya - 2004
50x50 - SATILDI
219-Kız Kulaesı
219 - Yagli boya - 2004
50x50 - SATILDI
   

Metin Gönül

1935 Ordu ili doğumlu metin Gönül Devlet Güzel Sanatlar Akademisini birincilikle bitirdi. Üç sene Almanya, Fransa ve İtalya'da sanatsal etüdlerde bulunarak yurda dönmüştür. İstanbulve Ankara sanat fuarlarına katılmaktadır. Üçyüzün üzeri yapıtları çoğunluğu İstanbul sanat severlerde, yurt dışında; Almanya,İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Amerika sanatseverlerde bulunmaktadır. Başlıca konuları doğa ve yaşam olan sanatçının olaylara bakışı ve üslubu farklıdır. Lekeci ve renkçi kişiliğiyle çalıştığı konulara atak ve çarpıcı o nisbetle de sağlam ve kudretli ifadeyi sever.

Halen İstanbul'da sanat faaliyetlerine ve ders vermeye devam etmektedir.