Lütfü Günay  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
168-Peyzaj
168 - Duralit Üz.Pastel,K.Teknik - 1994
40x55 - SATILDI
   

Lütfü Günay

(Çanakkale, Kilitbahir, 1924)

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Zeki Kocamemi Atölyesinde 1944-1949 yılları arasında resim eğitimi aldı ve yüksek resim bölümünden mezun oldu. 1951-1980 yıllarında Amerikan Askeri Yardım Kurulunda grafiker olarak çalıştı ve emekli oldu. 1967-1993 yılları arasında Ankara Türk Amerikan Derneği resim kurslarını yönetti. 1953 yılından bu yana biri yurtdışında olmak üzere yetmiş üç kişisel resim sergisi açan sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında toplam yüz doksan karma ve grup sergisine katıldı. 1999 ‘da MSÜ 50. Sanat Yılı Onur Ödülü alan sanatçı yapıtları ile beş ödül aldı. Soyut çalışmalarında dikey ve yatay yüzeyler arasındaki ilişkilerden doğan plastik değerleri denge kurallarına dayanan denetimli bir uyum içinde ifade etmeye çalışan sanatçı, çalışmalarını Ankara’da sürdürmektedir