Birsel Bosut Gürbüz  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
125-Penceremden Sarı Anadolu
125 - Yagli boya - 1998
45x55 - SATILDI