Yusuf Katipoğlu  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
107-Kompozisyon
107 - Kağıt Üz.Karışık Teknik - 1996
22x20 - SATILDI