Rafet Öztan  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
179-İstanbul Manzarası
179 - Yagli boya - 1990
17x23 - 3500 YTL