Kainat Barkan Pajon  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
155-Kar Manzarası
155 - Yagli boya - 1999
100x100 - SATILDI
155-Peysaj
155 - Tuval uzerine akrilik - 1999
100x100 - SATILDI