Kisisel Resim Sergisi
08 Ekim - 27 Ekim 2003

Çok renkli olmayan, açık koyu tonlamalarla, lekelerle, boşluklar ve doluluklarla kurduğu konpozisyonlar, Figürü özgür kılarlar. Gövde, saf figürdür ve mekanın içerisinde kurulan bir figürasyonun ögesi olmaktan kurtarılmıştır. Daha sonraki işlerinde özellikle de at figürünün ön plana çıkacağı 'Atlar ve Hatlar' serisinde saf figürün özgürlüğü çok daha yoğunlaşacaktır.

Süleyman Saim Tekcan  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
 

Süleyman Saim Tekcan

Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirdikten sonra 1961-1962 yıllarında Artvin Öğretmen Okulu'na resim öğretmeni olarak gider. 1964 Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulu'na tayin olur. Linol oyma baskıları Varlık Dergisi'nde yayınlanır. 1968'de İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'ndeki görevine başlayana kadar resimlerinin temel izleyi horondur, Karadeniz Folklörüdür. Özgün baskılarının yanı sıra, suluboya, yağlıboya, akrelik çalışmaları, ahşap ve seramik duvar rölyefleride yapar. Bu dönem resimleri, figüratif, stilize, yalın kompozisyonlardır ve figürün saflığı içerisinde insan gövdesinin hareketinin, dansın ritminin ön plana çıkmasıyla dikkati çeker.
1970 - 1971 yılları arasında özgün baskı tekniklerini araştırmak üzere burslu olarak Almanya'ya gider. Dönüşünde enstitüde gravür, litografi ve serigrafi atölyelerini kurar. Özgün baskı alanında kapsamlı bir araştırma ve deneyim döneminin başlangıcıdır bu yıllar.