İstanbul Sanat Fuarı 2003

24 Eylul - 28 Eylul 2003Fahir Aksoy  

Daha detaylý görebilmek için resimlerin üzerlerine týklayýnýz.
 
 

Fahir Aksoy

Fahir Aksoy, 1916 yılında İstanbul'da doğdu. Fevziye ve Edirne liselerinde, İngiliz ve Amerikan Koleji'nde eğitim ve öğrenim gördü. Çalışma yaşamına gazetecilikle başladı (1935). Vakit ve Edirne Postası gazetelerinde ilk yazıları yayınlandı. Sonra birçok gazete ve dergide sanat konularında inceleme, deneme, öykü, eleştiri ve röportaj dallarında muhabirlik ve yazarlık yaptı. Bir süre Basın Yayın Dış Haberler Dairesi'nde redaktör olarak çalıştı. 1947'de siyasi bir gazete, 1974'te kültür ve sanat konularını içeren Köken adlı bir dergi yayınladı. Halk sanatı, Mevlevi sanatı, Bektaşi sanatı üzerine televizyon için üç filmin metnini yazdı, danışmanlığını yaptı. Ayrıca 6 tane belgesel film çekti. Kürdün Meyhanesi adlı bu yeni kitabından önce sanatla ilgili dört kitabı yayınlandı: Sanatta Batı Öykünmeciliği ve Üç Yazarla Tartışma, Türk Resminde Değişme ve Yenileşme,Hacıbektaş Veli Yaşamı ve Sanata Yaklaşımı, Naif Sanat ve Türk Naifleri. Ayrıca yurtiçinde ve dışında 120 resim sergisi düzenledi.